Înregistrare

Autentificare

Categorii

Arhive

Prima Împărtăşanie şi hramul bisericii

luni, 16 iunie 2008; 381.489 afişări

Preluarea ştirii apărute astăzi pe BRU.ro.

img7Parohia greco-catolică clujeană Mănăştur 1 Vest a avut duminică, 15 iunie a.c., o întreită sărbătoare. În primul rând, a fost Marea Sărbătoare a „Coborârii Spiritului Sfânt” sub formă de limbi de foc asupra apostolilor. De asemenea, parohia şi-a sărbătorit hramul. În al treilea rând, parohia şi-a adus în faţa credincioşilor recolta – şase copilaşi care, după o pregătire temeinică de mai multe luni, au primit Prima Împărtăşanie din mâinile PS Florentin Crihălmeanu, Episcop Eparhial.

Sfânta Liturghie a sărbătorii a fost celebrată în frumoasa biserică parohială, de la ora 12.00, ora la care în fiecare duminică are loc Liturghia copiilor din parohie. Ierarhul de Cluj-Gherla a prezidat celebrarea liturgică, avându-i alături la masa Sfântului Altar, pe pr. paroh Ovidiu Lăpuşte, pr. Cristian Sabău, protopop de Cluj şi pr. Marius Cerghizan, secretar episcopal.

În Cuvântul de Învăţătură, PS Florentin s-a oprit asupra momentului Coborârii Spiritului Sfânt sub formă de limbi de foc asupra Apostolilor aflaţi în rugăciune, aşa cum este prezentat în lectura din Faptele Apostolilor cap. al II-lea: „Ne spune textul, că toţi cei care se aflau acolo din diferite părţi ale zonelor învecinate de diferite limbi, au înţeles ceea ce se vorbea, fiecare în limba sa. Aceasta este lucrarea Spiritului Sfânt care dă curajul, dă tăria apostolilor, de a deschide larg porţile sufletului şi a propovădui cu înţelepciune Învierea Domnului, a propovădui ’aşa cum Spiritul Sfânt le dădea lor’. Şi toţi înţeleg Cuvântul, pentru că era rostit într-o o limbă comună. Chiar dacă erau din diferite părţi ale lumii, limba în care se vorbea era limba în care au fost creaţi, limba în care au fost făcute toate cele văzute şi cele nevăzute pe acest pământ, limba în care Dumnezeu de obicei se adresează nouă, oamenilor. Este o unică limbă pe care o cunoaştem cu toţii, este limba iubirii. Aceasta este limba Spiritului Sfânt, acestea sunt limbile de foc ce au coborât asupra apostolilor”.

Acelaşi Spirit Sfânt coboară şi asupra Bisericii în Sărbătoarea Rusaliilor, deşi suntem „la distanţă de milenii, şi în primul rând coboară astăzi asupra acestor copilaşi care sunt îmbrăcaţi în haină luminoasă, de sărbătoare, pentru că doresc să primească pentru întâia oară, în mod solemn, în faţa Bisericii, Trupul şi Sângele Domnului nostru Isus Hristos. Ei vor deveni Tabernacole vii, purtători ai luminii lui Hristos în lume”. Preasfinţia Sa a încheiat, adresându-se micuţilor: „Iubiţi copilaşi, dacă astăzi vă hrăniţi pentru întâia oară în mod conştient, cu Hristos prezent în Sfânta Euharistie, vă doresc să fiţi şi voi mereu flăcări aprinse de lumină în lume, să duceţi această lumină a lui Hristos pe care o veţi purta în sufletele voastre, tuturor, acasă în familie, la şcoală la colegi şi oriunde veţi fi în drumul vieţii voastre, lumea să vadă prin voi lumina lui Hristos”.

După Sfânta Liturghie, PS Florentin, şi apoi fiecare dintre cei şase copii, s-au rugat Spiritului Sfânt, invocând fiecare din cele 7 daruri ale Sale, Înţelepciunea, Înţelegerea, Ştiinţa, Sfatul, Tăria, Evlavia şi Frica de Dumnezeu, care să coboare asupra tuturor celor prezenţi, şi să rămână întotdeauna. La fiecare rugăciune rostită, ei au aprins câte o lumânare. În continuare, micuţilor care au primit Trupul şi Sângele lui Isus le-au fost înmânate diplome şi cadouri. De asemenea, PS Florentin a primit un album şi o felicitare cu flăcările Spiritului Sfânt, semnată de copii şi de părinţii lor. Şi pr. paroh Ovidiu a primit un cadou de la copii, ca mulţumire pentru grija părintească pe care le-a purtat-o: un colaj de fotografii din ultimul an de cateheză. Luând cuvântul, părinţii au împărtăşit în faţa comunităţii parohiale bucuria şi emoţiile trăite pe drumul până la momentul solemn în care fiii lor s-au întâlnit cu Isus.

În încheierea programului sărbătorii, copiii au pus întrebări Episcopului. Ei şi-au întrebat Ierarhul despre momentul Primei sale Împărtăşanii, despre felul în care şi-a descoperit vocaţia la preoţie şi i-au cerut să le explice semnificaţia Icoanei bizantine a Coborârii Spiritului Sfânt, ce se află pictată pe absida bisericii. Cu bucurie Preasfinţia Sa a răspuns fiecărei întrebări, insistând asupra semnificaţiilor icoanei: „Pot fi văzuţi cei 12 apostoli, care au deasupra capului câte o mică limbă roşie – simbolul Spiritului Sfânt. În centrul icoanei se află Preasfânta Fecioară Maria, în rugăciune, iar în partea de jos, într-un semicerc, se află un personaj care poartă o coroană pe cap, veşminte împărăteşti şi are în mână un ştergar. Pe ştergar sunt aşezate 12 rulouri pe care, în vremurile de demult, erau scrise textele Scripturilor. Acest personaj aflat în întuneric, ca într-o închisoare, este Domnul lumii acesteia. În unele icoane, în dreptul lui stă scris: COSMOS. Prin acest personaj este simbolizată lumea ce se află în întuneric, dar care priveşte cu veneraţie textele Evangheliilor (în număr de 12 pentru că sunt 12 apostoli), texte care aduc Lumina în lume. În imagine vedeţi lumea aceasta aflată în întuneric, care aşteaptă totodată şi vestirea voastră, ca şi voi, asemenea apostolilor, să duceţi Lumina în lume.”

Copiii au fost pregătiţi pentru Prima Sfântă Împărtăşanie în familii, de către bunicii şi părinţii lor, dar şi în parohie printr-un program susţinut de cateheză coordonat de familia Oana şi Radu Capan. În ajunul marii sărbători a Primei Împărtăşanii Solemne, copiii au fost spovediţi de pr. paroh Ovidiu Lăpuşte şi pr. Mihai Kiss, vicar parohial.

Sărbătoarea „Coborârii Spiritului Sfânt”, a Rusaliilor sau a Cincizecimii îşi are originea în Vechiul Testament, când Dumnezeu însuşi a promis că va dărui poporului Său, Spiritul cel Sfânt. Profetul Iezechiel spune „Vă voi da vouă inimă şi spirit nou; voi lua din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne. Pune-voi înăuntrul vostru Spiritul Meu şi vă voi face ca să umblaţi după legile Mele şi să păziţi şi să urmaţi rânduielile Mele” (Iez 36, 26-27). De asemenea, Mântuitorul Isus Hristos, promite apostolilor Săi: „Eu voi trimite peste voi făgăduinţa Tatălui Meu”, şi apoi, „Ioan a fost botezat cu apă, dar voi vă veţi boteza cu Spiritul Sfânt. Veţi lua putere venind Spiritul Sfânt peste voi şi-mi veţi fi mie martori în Ierusalim şi în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginea pământului”.

Sărbătoarea Rusaliilor sau a Cincizecimii, împlineşte cuvântul al lui Dumnezeu. Ea se dezvoltă pe fondul unei sărbători agricole, pentru că Dumnezeu porunceşte – în Cartea Exodului – poporului Său, ca în momentul recoltei, să aducă un prim snop lui Dumnezeu şi apoi, după 50 de zile, să aducă rodul de grâu, adică pâinile, în jertfă legănată oferită lui Dumnezeu. Este sărbătoarea recoltei, sărbătoarea secerişului. Omul simte nevoia ca prima recoltă să o ofere lui Dumnezeu, în semn de recunoştinţă, pentru că, „toată darea desăvârşită şi tot darul bun de la El vin, Părintele Luminilor” – cum zice Sfântul Apostol Iacob. Mai târziu în timp, sărbătoarea Cincizecimii va fi legată de Prima Alianţă pe care Dumnezeu o stabileşte cu poporul Său, pe muntele Sinai, prin Tablele Legii: „Eu voi fi Dumnezeul vostru şi voi veţi fi poporul Meu”.

În prezent, la cincizeci de zile după Învierea din morţi a Mântuitorului, Biserica comemorează Coborârea Spiritului Sfânt. Evenimentul Coborârii Spiritului Sfânt marchează începutul primei recolte a Bisericii. Este momentul în care apostolii, care se aflau în rugăciune, împreună, cu uşile închise de frica iudeilor, deschid porţile larg şi încep predicarea Bunei-Vestiri a Învierii Domnului, la toate neamurile. Aşa cum Mântuitorul şi-a început misiunea Sa publică după momentul Botezului la Iordan, în mod asemănător Biserica îşi începe misiunea sa publică la Sărbătoarea Rusaliilor, după botezul în Spirit Sfânt şi foc.

V.S.- redactor
Episcopia de Cluj-Gherla

Exprimaţi-vă opinia